Užimtumo didinimo programa

By liepos 25, 2017Uncategorized

užimtSiekiant kurti palankią aplinką naujovėms ir kūrybiškam mąstymui sprendžiant su užimtumu susijusias problemas, vietinėms ir plėtros strategijoms bei veiksmams Kauno miesto taryba patvirtino užimtumo didinimo programą.

Tikslinė grupė – asmenys, 2016-2017 metais baigę profesines mokyklas ir kolegijas, neturintys praktinio darbo patirties ir užsiregistravę Darbo biržoje, esantys piniginės socialinės paramos gavėjai, gyvenantys socialinės rizikos šeimose.

Įgyvendinus programą bus kompleksiškai išspręstos šiuo metu itin aktualios gyventojų užimtumo problemos, sutelkiant verslo, švietimo ir darbo rinkos sektorius, taip pat įtraukiant socialinius partnerius į užimtumo politikos formavimą.

Komentarai

komentarai